Programma

Je kan het volledige programma hieronder bekijken. De dag zelf ontvang je nog een handig programma-overzicht met tijdstabel (pdf).

Laat bijvoorbeeld je kinderen zich uitleven in een van de kinderworkshops, pik ondertussen zelf een lezing mee, ga daarna samen naar een blokje "Simpel Gezegd", en bezoek tot slot de wetenschapsmarkt. Er is meer dan genoeg te doen, en voor elk wat wils!
 

Lezingen

Uitreiking EOS Pipet
Wie is de meest beloftevolle wetenschapper van Vlaanderen? Vijf jonge wetenschappers dingen naar de Eos Pipet 2015, een award voor beloftevolle wetenschappers, uitgereikt door wetenschapsblad Eos. Op de Dag van de Wetenschap betreden ze het podium en stellen ze hun onderzoek en passies voor in vijf korte, krachtige presentaties. Aansluitend vertelt de winnaar van de eerste Eos Pipet, archeoloog Philippe De Smedt (UGent), over zijn baanbrekend onderzoek in Stonehenge. Stand-upper Bas Birker coacht de vijf laureaten en leidt het gebeuren in goede banen, juryvoorzitter Johan Braeckman superviseert de uitreiking van de awards (Pipet 2015 en publieksprijs).
- Zaal Rector Vermeylen, 10u30 - 12u; Inschrijven gewenst.

Op zoek naar sporen van het verleden in de ondergrond. Onderzoek van twee vergeten Romeinse steden door middel van grondradar
In de voorbije maanden werden in Italië twee Romeinse steden onderzocht door archeologen van de Universiteit Gent en de Universiteit van Cambridge. Van deze steden is bovengronds weinig te zien, maar ondergrondse zijn de muurfunderingen, zuilen, straten, vloeren en rioleringen bijna volledig bewaard. Het onderzoek bestond slechts voor een klein deel uit opgravingen. Het grootste deel werd in kaart gebracht door meettechnieken die toelaten de bodem te scannen zonder dat een spade in de grond gestoken wordt. In de lezing wordt nader ingegaan op een van deze technieken: de grondradar. Lieven Verdonck (UGent) licht de verschillende stappen in het onderzoek toe, van het plannen van de prospectie tot het maken van 3-D voorstellingen van de ondergrondse sporen. De resultaten van het grondradaronderzoek worden vergeleken met elders bestaande bovengrondse resten (bijvoorbeeld uit Pompeii en Herculaneum) en aangevuld met reconstructies van hoe de steden er mogelijk hebben uitgezien.
- Priorzaal, 12u30-13u

Hoe je huis verwarmen
Er zijn drie modes van warmteoverdracht: conductie, convectie en straling. Professor De Paepe legt dit uit op basis van de fysica en het dagelijkse gevoel van comfort in een woning. Hij geeft je ook tips en tricks om in een woning het comfort te verhogen en tegelijk het energiegebruik te reduceren.
- Priorzaal, 13u-13u30

Vissen met elektriciteit in onze Noordzee, een verre toekomst of zeer nabij?
Garnalen en platvissen zoals tong worden in onze Noordzee meer en meer met elektriciteit gevangen ter vervanging van de huidige boomkor. Het gebruik van elektrische pulsen heeft als grote voordeel dat de bodem minder verstoord wordt. Daarom zit er ook een lagere hoeveelheid bijvangst in de netten die anders nodeloos sterft. Deze techniek is dus veelbelovend maar nog steeds verboden omdat nog veel vragen onopgelost blijven. Wat is het effect op de zeedieren ? Zijn viseitjes en larven niet extra gevoelig ? Hoe zit het met de dieren die in de bodem leven ? Wordt het elektrisch detectiesysteem van de haaien niet verstoord ? Marieke Desender (UGent) komt het jullie vertellen!
- Zaal Rector Blancquaert, 13u-14u

Hernieuwbare Energie: Een droom of een nachtmerrie?
Hoe moeten wij met onze energie omgaan vandaag en morgen? Gaat de elektriciteit uitvallen of bieden slimme meters hiervoor een oplossing? Vragen waar we een duidelijk antwoord op willen. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig.De energieopwekking van vroeger verschilt sterk met deze van nu. De problematiek van vraag en aanbod wordt toegelicht samen met opslagmoglijkheden. Uiteraard komt dan ook het gebruik van zonnepanelen aan bod, aangevuld met het antwoord op de prangende vraag "Wat is het prosumententarief?" Kortom, "The place to be" als je iets meer wil weten over energie. Lezing door Jan Desmet
- Priorzaal, 13u30-14u

Motiveren kun je leren? (slides)
Zijn meisjes op dezelfde manier te motiveren dan jongens? Motiveer je door inspraak te geven? Is motivatie meer een kwestie van logica dan van gevoel? Kun je motivatie onderzoeken en beïnvloeden? Het Process Communication Model (PCM) biedt ons een kader om te differentiëren en te zorgen dat meer leerlingen "goesting" krijgen om te leren. Het doet ons verstaan dat er soorten leerlingen zijn en dat onze communicatie ertoe doet. Aan de hand van een quiz gebaseerd op het PCM, geven Annemie Desoete (hoogleraar UGent & Arteveldehogeschool), Edwin Hantson (Onderwijscentrum Gent) en Claire Van de Velde (UGent, adviseur vicerector) antwoorden op deze en andere vragen.
- Zaal Rector Blancquaert, 14u-15u

De oorsprong van religie in darwinistische zin
Hoe en waarom is religie ontstaan? De nauwste verwanten van de mens hebben geen religie, het is een cultureel fenomeen, minstens honderdduizenden jaar oud. Welke evolutionaire veranderingen onderging Homo? Wat maakte religie mogelijk? Natuurlijke selectie leidde bij Homo tot grote, complexe hersenen, gesproken taal, Theory of Mind, een langere kindertijd/leertijd enz. De mens was na een lange periode voor zijn reproductie afhankelijk werd van de door hem voortgebrachte kennis. Hij moest ze reproduceren. De oudste religie van de mens, de vooroudercultus is vandaag nog de tweede of derde grootste van de wereld. Alle religies zijn er van afgeleid. De vooroudercultus speelde een belangrijke rol in de reproductie van menselijke kennis. Lezing door Marc Vermeersch.
- Zaal rector Vermeylen, 14u-15u

Glow-in-the-dark straatstrepen: artist impression of realiteit?
Glow-in-the-dark sterretjes kennen we allemaal; dikwijls hangen ze tegen het plafond van de slaapkamer. Als je het licht uitdoet, geven ze nog enkele uren licht (denk je, want hopelijk lig je zolang niet wakker). Wat als we dit materiaal nu eens zouden gebruiken om wegmarkeringen mee te maken? Overdag doet de zon het werk, en 's nachts heb je geen straatverlichting meer nodig. Haalbaar of niet? Een verrassend verhaal uit verschillende invalshoeken, met een visionaire kunstenaar, een veldtest en een wetenschappelijke analyse: allemaal aanstekelijk verteld door Philippe Smet (UGent)!
- Priorzaal, 14u-14u30

Over licht en verlichting
Waar over licht gepraat wordt, wordt dikwijls de term zichtbaar licht gebruikt. Is er dan ook zoiets als onzichtbaar licht? Wat is licht eigenlijk?
Bij verlichting gaat het over waarneming, perceptie en beleving van licht door de mens. Kunnen wij alle soorten licht even goed zien? Wat wordt bedoeld met die lumens op de verpakking van de nieuwe LED-lampen? Wat zijn kleuren? Bestaan kleuren eigenlijk wel? Hoe maken we wit licht met LED's? Is er een verschil tussen koud en warm licht?
Deze en soortgelijke vragen zal Guy Durinck (Laboratorium voor Lichttechnologie, KU Leuven Technologiecampus Gent) tijdens deze lezing toelichten.
- Priorzaal, 14u30 - 15u

Leuke Mie?! (lezing gericht op kinderen vanaf 6 jaar, maar iedereen is welkom!)
Leukemie, dat klinkt als een leuk woord, niet? Leuke Mie. Maar dat is het helemaal niet. Leukemie is een ziekte die veroorzaakt wordt door slechte, stoute cellen in het bloed van zieke kindjes. Gelukkig kunnen de dag van vandaag al heel veel kinderen genezen worden, maar helaas nog niet iedereen. Om iederéén de laten genezen van leukemie blijven wij volop onderzoek doen. Met onze machines kunnen wij in het bloed van de zieke kindjes duiken om de boosdoener te gaan zoeken. Een helse tocht, want meestal zit die goed verstopt! Maar eens we hem gevonden hebben kunnen andere wetenschappers een medicijn ontwikkelen om hem uit te schakelen. Op die manier hopen we ooit iedereen te laten genezen van leukemie en daar komt Hetty Helsmoortel (UGent, bekend van radio en tv!) jullie graag meer over vertellen.
- Zaal Rector Blancquaert, 15u-15u30

Slecht in statistiek
Het menselijk brein is erop toegespitst om de zaken zo te vereenvoudigen dat ze beheersbaar worden. Gelukkig maar: stel je voor dat je bij de vraag "hoeveel is 2 + 3" telkens op je vingers zou moeten tellen. Helaas maakt onze grijze massa bij die vereenvoudiging ook vaak fouten - en vaak tegen statistische principes. Nick Sabbe (diensthoofd ICT Arteveldehogeschool) verzorgt een bloemlezing van het boek 'Thinking, fast and slow' van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman.
- Priorzaal, 15u30 - 16u

De clash om de voedselprijzen: waarom ons voedsel ons de wereld kost
De Europese en Amerikaanse boeren gaan failliet, de boeren in het Zuiden verhongeren. Een kwart van de wereldbevolking is ondervoed, een ander kwart obees. Een derde van alle voedselproductie wordt verspild. In deze lezing wordt uitgelegd hoe dit alles verbonden is, en wat de toekomst van landbouw en voedsel is. Deze lezing wordt verzorgd door Stef Aerts, Opleidingshoofd Agro- en biotechnologie Odisee.
- Priorzaal, 15u - 15u30

Einstein at the movies
100 jaar Algemene Relativiteitstheorie
Precies een eeuw geleden voltooide Einstein zijn Relativiteitstheorie die onze kijk op ruimte, tijd en alles daarin drastisch heeft veranderd. Deze theorie is cruciaal gebleken voor ons begrip van de Natuur: zonder Relativiteitstheorie geen kosmologie, geen elementaire deeltjesfysica, maar bijvoorbeeld ook geen GPS-technologie. De Relativiteitstheorie speelt ook een prominente rol in tal van science fiction films, zoals recent nog in de kaskraker Interstellar. In deze lezing legt theoretisch fysicus Karel Van Acoleyen (UGent) de essentie uit van deze wondermooie theorie - en dit aan de hand van talrijke filmfragmenten. Verwacht dus een trip langs zowel de science als de fiction van gewichtloosheid, tijdreizen, zwarte gaten, wormgaten en nog veel meer.
- Zaal Rector Vermeylen, 15u-16u30

Spannende kloostermoppen
De biografie van een eiland beschreven via een onderzoek naar het zee-blauw-groene glazuur op middeleeuwse baksteen, de kloostermop. Door Anne Ausloos, docente LUCA School of Arts, campus Sint-Lucas Gent
- Priorzaal, 16u - 16u30

Is veel zitten even ongezond als weinig bewegen?
We weten dat bewegen goed is voor de gezondheid. Maar hoeveel moeten we bewegen en wat als je veel beweegt maar ook wel veel uren al zittend doorbrengt? Recent is heel wat onderzoek gedaan rond de invloed van zitten op de gezondheid. In deze lezing zet Greet Cardon (UGent) uiteen wat de verhouding is tussen veel zitten en weinig bewegen en hoe we daar best mee omspringen om gezond te zijn.
- Zaal rector Blancquaert, 16u-17u

Kennismaking met onze voorouders: verrassingen uit het verre verleden
De reconstructie van de evolutiegeschiedenis van onze soort is een fascinerende tak in de natuurwetenschappen. Op basis van fossielen worden theorieën gemaakt over afstamming, verwantschap, diversiteit tussen mensen, vergelijkingen met andere soorten, ... Elke nieuwe ontdekking leidt tot nieuwe inzichten waarbij soms hele theorieën overboord gaan. Bio-antropoloog Kris Thienpont neemt ons mee door ons evolutionair verleden. Hij toont ons enkele van de meest markante vondsten en verduidelijkt wat ze betekenen voor onze kennis van waar we vandaan komen.
Door Kris Thienpont (directeur dienst onderzoek en dienstverlening Arteveldehogeschool).
- Priorzaal, 16u30 - 17u

naar boven

Simpel gezegd

Herinner je je nog de rubriek "Simpel gezegd" uit het tv-programma "Man bijt hond"? Proffen slaagden erin om de moeilijkst theorieën uit te leggen aan de hand van een tafel en een kast vol dagdagelijkse voorwerpen. In deze aflevering zie je bijvoorbeeld Johan Braeckman 'sofisme' uitleggen.

Op het wetenschapsfestival kan je "Simpel gezegd" live ontdekken! Onderzoekers verduidelijken een principe, probleem of theorie uit hun vakgebied.

Simpel gezegd gaat door in de Oude infirmerie in drie blokken van een half uur met telkens twee of drie sprekers: om 11u, 13u en 15u.

 • 11u00: de kostprijs van voedsel (Stef Aerts, Odisee)
 • 11u15: Hoe radio-amateurs via kortegolf wereldwijd verbindingen kunnen maken (Marc Vanhalst, UBA)
 • 13u00: Waarom zijn er minder problemen met dyslexie in Finland dan bij ons? (Annemie Desoete, UGent en Arteveldehogeschool)
 • 13u15: de kostprijs van voedsel (Stef Aerts, Odisee)
 • 13u30: Mijn kindje is geboren met schisis, kan ik iets doen om het goed te leren praten? (Mie Cocquyt, HoGent)
 • 15u00: Bevolkingsgroei: hoeveel mensen kan de aarde aan? (Kris Thienpont, Arteveldehogeschool)
 • 15u15: Genetisch gemodificeerde O's (Dorien Van de Wouwer, UGent)
 • 15u30: Mijn kindje is geboren met schisis, kan ik iets doen om het goed te leren praten? (Mie Cocquyt, HoGent)

naar boven

Pecha kucha's

Pecha Kucha is de naam van een flitsende presentatiestijl waarbij de spreker in 20 dia's zijn punt maakt. Elk van die dia's blijft 20 seconden staan, waarna de volgende dia automatisch verschijnt, en na 6 minuten en 40 seconden (20x20) is het onverbiddelijk gedaan. Een behoorlijke uitdaging voor de sprekers, maar zeer smakelijk voor het publiek. Wetenschap kort en to the point!

De pecha kucha's gaan door in de Oude infirmerie in drie blokken, om 12u, 14u en 16u (het tweede half uur van elke sessie is in het Engels, maar nog steeds op maat van de man in de straat). Je kan voor en na elke spreker binnen- of buitengaan, maar blijf gerust voor meerdere sprekers na elkaar!

Schema
12u: rekenstoornissen (slides); impact van luchtkwaliteit op stadslanbouw in Gent; Gent in multi-D; How talented is your voice
14u: mantelzorg; impact van luchtkwaliteit op stadslandbouw in Gent; How talented is your voice; inclusive culture; neutrino physics
16u: mantelzorg; Gent in multi-D; inclusive culture; neutrino physics

De impact van de luchtkwaliteit op stadslandbouw in Gent (12u en 14u)
Nathan Van der Eecken, HoGent
In een lopend onderzoek in Gent wordt de impact van de luchtkwaliteit op stadslandbouw kritisch in vraag gesteld. Hierbij worden enkele "potentiële gevaren" in kaart gebracht en trachten we hierop een aantal aanbevelingen te geven om deze te reduceren. In deze Pecha Kucha zal het project toegelicht worden en worden enkele aanbevelingen medegedeeld.

Zicht op mantelzorg (14u en 16u)
Benedicte De Koker en Lieve De Vos, HoGent
Mantelzorgers zijn onmisbare partners in de zorg voor thuiswonende ouderen. Zonder de zorg die zij verlenen zou het voor vele ouderen eenvoudigweg niet mogelijk zijn om (op een kwalitatieve manier) thuis te blijven wonen. Nochtans wordt er weinig stil gestaan bij het feit dat het verlenen van die intensieve zorg ook zwaar kan wegen op het welzijn van de mantelzorger zelf. Zeker naarmate de zorg langer duurt neemt men, vaak ongemerkt, steeds meer zorgtaken op en neemt de belasting toe.

Een rekenstoornis: méér dan het ontbreken van een rekenknobbel (12u)
Prof. Annemie Desoete, UGent/Arteveldehogeschool - ODC LEER+
Ben je benieuwd naar wat een rekenstoornis/dyscalculie is, en naar wat er in de hersenen dan anders verloopt? Dat wordt in deze presentatie allemaal uitgelegd, alsook hoe we hier dan best mee omgaan. Ontdek hier risicosignalen bij kleuters en kenmerken in het vervolgonderwijs maar vooral ook hoe je met 'redelijke aanpassingen' toch drempels kunnen overwinnen en het diploma kunt halen waar je gezien je intelligentie toe instaat zou moeten zijn.

How talented is your voice? (12u en 14u)
Maryna Kryshtopava, Kristiane Van Lierde, Sofie Claeys, UGent
Voice fills our life. Voice is a mark of individuality, away of self---expression, and the engine of progress in every human endeavor. Voice also raises a lot of questions: Is voice a matter of talent or practice? What is the difference between voice in science and art? Can a good use of the voice be taught? Is there love at first hearing? What's Your Vocal IQ? To open the mystery of voice we need science...

Neutrinos: Key to the mysteries of our Universe (14u en 16u)
Vishvas Pandey, UGent
Neutrinos, one of the elementary particles of the universe, are known for their mysterious properties. Not only do trillions of them stream through our bodies every second of every day but they can also change their identity. This phenomenon is known as 'neutrino-oscillation' and its discovery won the 2015 Nobel Prize in physics. In this talk, I will discuss what neutrino-oscillations are, and why physicists think that neutrinos are key to accessing the most distant and inaccessible parts of the universe.

Inclusive Culture (14u en 16u)
Thomas Tajo, UGent
My research explores the invalid scientific and cultural classifications of the people with mental and physical variations as abnormal. And demonstrate how such classifications come from the narrow cultural norms of human normality which result in unity of negative classificatory consequences for the people who are classified as abnormal.Thus the inclusive culture seeks to explore a way to overcome such negative classificatory consequences by creating a culture which includes human mental and physical variations as normal part of the cultural regime of human normality.

Gent in Multi-D (12u en 16u)
Mario Matthys, UGent
Gent is een pionier in het gebruik van 3D en Multi-D. Met intelligente digitale technieken wordt de ruimtelijke beleving van de stad geoptimaliseerd. De digitale stad in 3D en meer dimensies is bruikbaar voor vele toepassingen. Nieuwe projecten van stadsontwikkeling, reconstructies van historische sites, bouwaanvragen in 3D, windstudies, micro-klimaatstudies, 4D-projecten, volumestudies, enz. Ook 3D-GIS (geografisch informatie systeem) vormt een onderliggende basis. We zetten ook crowdsouring in waarbij bewoners met ons mee aan de slag gaan voor het ontwerpen van Leefstraten bijvoorbeeld.
Deze sessie leert je ontdekken hoe 3D-datawinning gebeurt, hoe men een 3D-stadsmodel opbouwt, wat met Multi-D wordt bedoeld...

Boadicea in fine art of the long nineteenth century (1789-1914): symbol of women's rights (GEANNULEERD)
Gilles Weyns, UGent
On 19 May 1906, a deputation of 350 suffragists and suffragettes, women and men fighting for women's vote and equal rights, gathered opposite the Houses of Parliament in London and beneath the statue of Boadicea, the Celtic warrior-queen. They embarked on the First Women's Suffrage Demonstration in the United Kingdom. Boadicea, who in AD 60 or 61 had successfully led a rebellion against the Romans, became the embodiment of the plea for women's rights, including 'Votes for women'. This research project aims to highlight the considerable influence of Boadicea in fine art on 'The woman question' in the long nineteenth century.

naar boven

Wetenschapsmarkt

Zondag is marktdag, en daarom hebben we in de refter en kapittelzaal ook een markt opgezet. Je kan er van 13 tot 17 uur terecht voor een paar zakken informatie, een kwartje kilo experimenten, een bussel demo's en heel veel wetenschap!

Maak een #selfIR!
Fotonen, of lichtdeeltjes, bestaan in meer varianten dan de kleuren van de regenboog. Infrarode fotonen hebben een iets lagere energie dan zichtbaar licht en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om op afstand temperatuur te meten. Inderdaad, elk 'voorwerp' op een bepaalde temperatuur (ook jij!) straalt fotonen uit, net zoals een gloeiend stuk houtskool.
In ons fotokotje maak je een dubbele foto van jezelf - een #selfIR - met tegelijkertijd een 'gewoon' beeld en een infrarood beeld. Daarnaast demonstreren we wat je allemaal met een infraroodcamera kan doen en hoe je daarmee kan controleren of je dak goed geïsoleerd is. Je kan de self-IR's die op het festival gemaakt zijn, bekijken op de self-IR website.

Smart Home: Toekomstmuziek of realiteit?
Klik op'ochtend', 'nacht', 'woning verlaten'... en vergeet al de rest! Aan de hand van eenvoudige voorbeelden brengen wij domotica dichter bij jou. We tonen je wat de voordelen zijn. Ook worden enkele HighTech snufjes in the spotlight geplaatst.
- door: Cédric van Hecke, Pieter-Jan De Lannoy en Matthias Tuytschaever (Odisee)

Smart Home: Toekomstmuziek of realiteit?
Kom experimenteren met domotica en ervaar hoe domotica voor jou en jouw huis zorgt!
- door: Joachim Goeminne, Jérémy Van Oostende, Dimitri De Schuyter, Jani Mattheeuws (Odisee)

Kleuren in chemie
Mogelijk of onmogelijk: Als je twee bekers gevuld met een kleurloze oplossing samen giet, krijgt het mengsel een kleurtje? We toveren met kleuren en maken de fascinerende wereld van de chemie zichtbaar met huis-, tuin-, en keukenspullen.
- door: Patrick Demeyere (Odisee)

Techniek in vele beroepen
Techniek krijgt vele gezichten in allerlei onverwachte beroepen. Maak kennis met Het Beroepenhuis en ontdek je talenten! Al gamend word je even technisch tekenaar of teamleader, binnenvaartkapitein of vrachtwagenchauffeur. Bestuur een transpalet als een echte magazijnmedewerker.
- door www.beroepenhuis.be

T-shirtprinter
Het bedrukken van textiel hoeft niet enkel op stoffen te gebeuren, maar kan ook rechtstreeks op afgewerkte kledingstukken. Onder begeleiding en met behulp van een computer en een echte T-shirt printer kan je hier zelf een T-shirt bedrukken. Ontdek hier de mogelijkheden van het digitaal bedrukken.
- door: Myréne Vanderhoeven (HoGent)

Bodyscan
Heb jij problemen met het uitkiezen van dé perfecte jeans in de winkel? Je bent niet alleen! Wist je dat slechts 30 á 40% van de bevolking echt goed passende kledij vindt in de winkelrekken? Een kledingsstuk kan pas comfortabel en flatterend zijn voor de drager als de pasvorm goed zit. Die perfecte lichaamsvorm in kaart brengen, vooraleer kledij op maat te produceren, kan voor sporters het verschil maken tussen goud en zilver. Hondervijftig olympische wieleratleten uit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland hebben aan de HoGent reeds een 3D-bodyscan laten uitvoeren. Zijn jullie de volgende? Het scannen duurt 7 seconden, je draagt best lichte kledij en als je een USB stick meebrengt krijg je na afloop een Avatar van jezelf mee naar huis!
- door: Joris Cools (HoGent)

Kleuren maken de man/vrouw
Hoe zien je kleren eruit in daglicht? En onder LEDs? En onder autostradeverlichting? In ons pashokje krijg je dit allemaal te zien. Neem plaats en laat de kleur van je kleren veranderen.
- door: Johan Bleumers en Bart Van Giel (KU Leuven Technologiecampus Gent)

Grafische Cel
Presentatie in een pop-up shop van boekpublicaties en realisaties van de Grafische Cel: www.grafischecel.be.
- door: Inge Ketelers (LUCA School of Arts)

De Grootste Jukebox van de Wereld
De beiaard, het grootste muziekinstrument ter wereld, is vanaf nu ook de grootste jukebox van de Lage Landen! Via de Android app 'The Biggest Jukebox in the World' of www.jukebells.com kies je zelf welk nummer door de stad zal weerklinken, en zorg je er mee voor dat de beiaard opnieuw dé stadsradio wordt. Een samenwerking tussen LUCA School of Arts, Odisee en app-designers Bits Of Love.
- door: Ingwio D'Hespeel (LUCA School of Arts)

Biotechnologie speelt een rol in ons dagelijkse leven .... WAAR!
Mariette, huisvrouw van het jaar, vertelt over haar wasmachine en het gebruik van wasproducten. Wassen witter dan wit, ook bij lage temperatuur? Het is niet enkel een reclameslogan, het is ook echt mogelijk dankzij enzymen. Enzymen die met behulp van biotechnologie geproduceerd worden. En ook dit is ....... waar. Ontdek er alles over tijdens een babbel met Mariette!
- door: Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Finding Nemo: Visje waar ga je heen?
Tegenwoordig zijn we niet enkel geïnteresseerd in de whereabouts van topsporters. Ook vissen zijn interessant om te volgen! Waar gaan ze heen, wat doen ze en welke afstanden leggen ze af? Om dit te weten te komen planten we een zendertje in de vissen en volgen we ze vanop een afstand (telemetrie heet dat)! Klinkt dit akelig en onprettig? Of eerder interessant en futuristisch? Kom langs en laat je onderdompelen in de wondere onderwaterwereld en kom alles te weten over telemetrie.
- door: Marine Biology Research Group, UGent

Diepzeemijnbouw: de nieuwe goldrush?
Met een steeds groeiende wereldbevolking en de immer rijzende vraag naar grondstoffen voor hoogtechnologische toepassingen zoals smartphones ontstaat op land een schaarste aan kostbare metalen. Op zoek naar deze kostbare metalen richt de mijnbouw (inclusief de belgische industrie) zijn pijlen nu meer en meer op de diepzeebodem. Enkele van de meest begeerde grondstoffen (zoals nikkel, koper en kobalt) liggen namelijk op een paar duizend meter onder het wateroppervlak, in ver afgelegen gebieden. Het exploiteren van deze grondstoffen brengt heel wat technologische en logistieke uitdagingen met zich mee. Recente technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat deze diepzeemijnbouw stilaan economisch interessant wordt. Hoe beloftevol en realistisch zijn deze inspanningen echter? En wordt hierbij ook, rekening gehouden met de niet-economische pijlers van duurzaamheid?
- door: Marine Biology Research Group, UGent

Microbes@work: bacteriën onder de loep
Ontdek de GROOTSE daden van iets miniem kleins. Nuttige en noodzakelijke bacteriën in het dagelijkse leven in je lijf, op je bord en in je glas. Ontdek het onderzoek van het Labo Microbiologie van de UGent en de Belgische Bacterie Collectie op de Wetenschapsmarkt!
- door: LM-UGent

DIYbio met ReaGent
Wist je dat je DNA uit aardbeien kan halen met simpele ingrediënten uit je keuken? DIYbio houdt in dat je met simpele of zelfgemaakte toestellen en materialen aan biochemie doet. ReaGent is een DIYbio labo uit Gent dat biowetenschappen toegankelijker wilt maken. Je kunt er aan de slag met DNA, bacteriën, insecten en nog veel meer. Onze filosofie is dat iedereen dingen kan maken met biowetenschappen en dit al doende kan leren.

Zoet, zuur en zout
Hoe kan je een biobatterij maken met een citroen? Hoe kan je de zuurtegraad meten van verschillende drankjes? Hoe kan je het verschil zien tussen cola en cola light? Waarom is strooizout slecht voor de natuur? Kom langs en voer als een echte wetenschapper de verschillende proefjes uit. Zo ontdek je het antwoord op bovenstaande vragen, en nog veel meer.
- door: Tuinbouwschool Melle

Het Lichtplan van Stad Gent toegelicht
Met zijn rijke historische erfgoed, zijn rivieren en schitterende stadslandschappen biedt Gent een uitgelezen kader om de verlichting van zijn publieke ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde visie. Licht is meer dan ooit een essentiële bouwsteen van de stad. Gent speelt in Vlaanderen een pioniersrol door de grootschalige manier waarop de Stad heeft nagedacht en nadenkt over een globale verlichtingsstrategie. Het Lichtplan speelt ook in op de groeiende nood aan duurzaamheid. Waar is licht strikt noodzakelijk? Waar en wanneer kan het met minder licht of zelfs helemaal zonder? Hoeveel energie kun je besparen door andere lampen of een andere verlichtingstechniek te gebruiken? ...
- door: Stad Gent

Al spelenderwijs, reclamewijs!
Advergames, product placement, reclame op sociale media, ... Reclame wegdenken lijkt niet meer mogelijk! Maar hoeveel weet jij van reclame? En laat jij je soms overtuigen door reclame?
Ben jij "Dr. AdWijs" of eerder een "reclamewatje"? Speel onze reclamewijze games en kom het te weten! Ook onze onderzoekers staan klaar om op al je vragen te antwoorden.
- door: ReclameWIJS

3D Microscopie: Het zit vanbinnen!
Maak kennis met de wereld van het kleine en het minder kleine, in 3D! Ontdek hoe je zonder de doos open te maken de Kinder Surprise speeltjes kan raden, hoe de zool van je sportschoen opgebouwd is of hoe je een fossiel van miljoenen jaren oud terug vorm kan geven. Kortom, bekijk live hoe X-stralen CT de binnenkant van objecten onthult.
- door: Ghent University Centre for X-ray Tomography

Kraak de geheime code van het leven
DNA, het genetische materiaal in iedere cel, is de taal van het leven. Het receptenboek voor al wat leeft bevat slechts vier letters, in een oneindige variatie. Geraken alleen bio-informatici er wijs uit? Kraak de code en achterhaal vervolgens zelf in een handomdraai wat zich schuilhoudt in verschillende stalen. Het onzichtbare wordt zichtbaar!
- door: Katrijn Vannerum (UGent, Bioinformatics Institute Ghent N2N)

Een klaardere kijk op het onderzoek naar nuttige en levensreddende vaccins.
Wereldwijd worden zuigelingen en jonge kinderen gevaccineerd tegen kinderziekten. Ook later in het leven blijft vaccinatie nuttig of noodzakelijk. Denk maar een het belang van griepvaccins of vaccins tegen pneumokokkeninfecties (ter bescherming van o.a. longontsteking) bij oudere of chronisch zieke personen. Of de herhalingsdosis tegen tetanus, difterie en kinkhoest die om de tien jaar wordt aanbevolen, en die bovendien sinds enkele jaren aan vrouwen wordt toegediend tijdens de zwangerschap, ter bescherming van de baby tegen kinkhoest. En maakte je reeds een verre reis? Dan kreeg je ongetwijfeld het advies om een aantal vaccins te laten toedienen, zoals bvb het vaccin tegen gele koorts,... Vaccins zijn een evidentie geworden in onze gezondheidszorg. Maar waar komen ze vandaan? Wie maakt ze, en vooral , hoe worden ze getest? De stand van het Centrum voor Vaccinologie (UZ Gent) wil u wegwijs maken in het proces tussen de ontwikkeling van het vaccin en het op de markt komen ervan. En wie weet, wordt u geprikkeld om zelf mee te werken aan een toekomstige vaccinstudie.
- Door: Center for Vaccinology, UZ Gent

Probiotica bij Noordzeetong larven
Wij doen onderzoek naar mogelijke probiotica en hun werking bij Noordzeetong larven. Probiotica zijn goede darmbacteriën die, net zoals bij mensen, kunnen zorgen voor een beter immuunsysteem van de (jonge) vissen en daarbij kunnen helpen in de strijd tegen ziekten. Deze bacteriën zijn een goed alternatief voor antibiotica, die verschillende nadelen hebben voor de vis zelf, de mens alsook het milieu. Op die manier kunnen we ziekten op een duurzame manier bestrijden. Dit is nodig omdat de stijgende wereldbevolking zorgt voor een steeds grotere vraag naar gekweekte vis (= aquacultuur) en deze landbouwtak nog sterker zal uitbreiden in de toekomst.
- Door: Vakgroep Morfologie, UGent

Torens en voetballen bouwen met rietjes
Kom bouwen met rietjes en papier en leer hoe een voetbal eigenlijk echt in elkaar zit, of hoe een toren wordt opgebouwd.
- Door: KU Leuven

naar boven

Ouder-oase

De indrukwekkende bibliotheek van de oude paters Dominicanen in het Pand wordt tijdens het wetenschapsfestival ingericht als ouder-oase. Terwijl je kinderen zich uitleven in een van de workshops, kan jij hier terecht voor koffie, lectuur en een fijn gesprek.

KRANTEN, BOEKEN EN KOFFIE
We voorzien een zithoek met een paar exemplaren van de weekendkranten en van de laatste Eos Magazine. Boekhandel Limerick is aanwezig met een uitgelezen selectie van nieuwe en klassieke populair-wetenschappelijke werken. En er zijn koffie en koekjes.

SCIENCE CONSULTANTS
Vraag je je af of LED-verlichting iets voor jouw woning zou kunnen zijn?
Ben je bezorgd over hoe je kinderen omgaan met social media?
Droom je er wel eens van je eigen baas te worden en te gaan ondernemen?
Of ben je benieuwd naar hoe je de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van je kroost kan stimuleren?
Doe dan gratis een beroep op onze 'science consultants'! Vanuit hun wetenschappelijke achtergrond proberen ze je tips en advies te geven. Heb je geen specifieke vraag? Geen probleem; onze consultants vertellen je ook graag wat meer over hun onderzoek. (Disclaimer: onze consultants proberen zo goed mogelijk te helpen, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zou voortkomen uit het opvolgen van hun advies).

 • 10u-12u: Hoe kunnen leraren (of jonge ouders!) met kleuters aan de slag gaan rond Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM)? Jozefien Schaffler (onderzoeker Arteveldehogeschool) beantwoordt al je vragen aan de hand van de gloednieuwe website www.jongeontdekkers.be.
 • 10u-12u: Led it be! Wat is waar en niet waar over LED-verlichting? Wouter Ryckaert en Catherine Lootens (onderzoekers van het Laboratorium voor Lichttechnologie, KU Leuven Technologiecampus Gent) weerleggen alle misverstanden.
 • 12u-13u: Denk je er wel eens over om een eigen zaak op te starten? Dan is een strak businessplan onontbeerlijk! Ine Rombaut (onderzoeker Arteveldehogeschool) zet je op weg.
 • 14u-16u: Zijn sociale media een vloek of een zegen voor jongeren? En hoe gaan ouders er het best mee om? Vicky Franssen (onderzoeker Arteveldehogeschool) geeft tips & tricks.
 • 14u-16u: Led it be! Wat is waar en niet waar over LED-verlichting? Wouter Ryckaert en Catherine Lootens (onderzoekers van het Laboratorium voor Lichttechnologie, KU Leuven Technologiecampus Gent) weerleggen alle misverstanden.

naar boven

En verder...

GPS-tocht
Maak samen met vrienden of familie een tocht door Gent, aan de hand van GPS-coordinaten. Elke coordinaat brengt je naar een locatie waar een activiteit wordt georganiseerd voor de dag van de wetenschap. Ga op zoek naar het antwoord op de meerkeuzevragen die je ter plaatse vindt. Je start je tocht op het wetenschapsfestival in Gent (Het Pand) of op een van de andere deelnemende locaties. Vergeet je GPS of smartphone (met ingebouwde GPS) niet! Wie minstens twee locaties bezoekt en het juiste antwoord invult op het deelnemersformulier, maakt kans op een waardebon van AS Adventure t.w.v. 25 euro.
Deelnemende locaties:

 • Locatie 1: 51 03'37.0"N 3 42'36.3"E (= 51.060278, 3.710083)
 • Locatie 2: 51 02'44.0"N 3 43'07.8"E (= 51.045554, 3.718848)
 • Locatie 3: 51 03'21.0"N 3 43'12.7"E (= 51.055833, 3.720194)
 • Locatie 4: 51 03'10.6"N 3 43'12.8"E ( = 51.052944, 3.720222)
 • Locatie 5: 51 02'39.5"N 3 43'01.2"E (= 51.044296, 3.717005)
 • Locatie 6: 51 00'56.4"N 3 44'04.4"E (= 51.015672, 3.734555)
 • Locatie 7: 51 01'23.4"N 3 43'33.3"E (= 51.023167, 3.725917)
 • Locatie 8: 51 01'27.0"N 3 42'48.6"E (= 51.024170, 3.713491)
- organisatie: Céline Van Rijckeghem (UGent)

Wetenschap onder de loep: wandeltocht met de Gentse gidsen
We wandelen in het spoor van enkele professoren. Een van hen ligt aan de basis van de film, een ander moest in de 19de eeuw voedselvervalsing opsporen en nog een andere ging er met een Nobelprijs vandoor. Ook de studenten komen aan bod in deze wandeling. Daarnaast wandelen we langs de imposante universitaire gebouwen en passeren we de woning van een amateuruitvinder.
- start om 10u, 13u en 15u aan het Pand (duur ca. 1,5 uur); Inschrijven verplicht.

De Gekste Gentse uitvindingen: wandeltocht met VIZIT
Een wandeling rond het thema uitvindingen vol geestige en verrassende verhalen over alledaagse voorwerpen als het toilet, de deurbel en de elektrische tram met telkens een link naar Gent. Ook komen een aantal straffe gasten aan bod zoals Jozef Plateau met zijn phenakistiscoop, de voorloper van de film. Interessant en plezant voor kinderen Ún hun ouders.
- start om 11u, 14u en 15u30 aan het Pand (duur ca. 1,5 uur); Inschrijven verplicht.

Archeologisch Museum UGent
Het archeologisch museum van de Universiteit Gent kent een lange en rijke geschiedenis. Zo kan men in het museum grasduinen in een omvangrijke collectie antiquiteiten van de prominente 19de eeuwse collectioneurs kanunnik Martin De Bast en Kolonel Bernard Rottiers. Andere hoogtepunten zijn de bronstijdvondsten van Port Arthur en de archeologische nalatenschap van de Belgische broers Henri en Louis Siret. Hun werk in zuidoost Spanje gaf hen voor eeuwig een plaats in de geschiedenis van de Europese archeologie. Aan de andere kant biedt het museum een overzicht van meer dan een halve eeuw wetenschappelijk archeologisch onderzoek aan de Universiteit Gent. De voorbije decennia waren onze archeologen bijzonder actief in binnen- en buitenland. Terreinwerk dat ook vandaag nog steeds wordt verdergezet. Meer info rond het museum vind je op http://www.ugentmemorie.be/artikel/archeologisch-museum. Tijdens de Dag van de wetenschap vinden er doorlopend rondleidingen plaats in het museum. Bovendien krijgt de bezoeker in primeur de eerste resultaten van het lopende steentijdonderzoek in Kerkhove. Wie nu al meer wil weten over dit grootschalig archeologisch project kan terecht op http://archeologie-kerkhove.be/.
- 10u-17u. Organisatie: Vakgroep Archeologie UGent & GUM

Een feestelijke open deur in de Etnografische Verzamelingen
Op deze namiddag kunt u een kijkje nemen in de Etnografische Verzamelingen. Eveneens zijn er korte rondleidingen voorzien. Hierin kunt u kennismaken met een paar prachtige topstukken die ooit bij speciale vieringen werden gebruikt.
- 14u-17u: Organisatie: EVUG UGent & GUM

Eten en drinken
Voor koffie en koekjes kan je terecht in de ouder-oase (bibliotheek) (kinderen-niet-toegelaten!). Vanaf 13 uur is de bar op de wetenschapsmarkt (kapittelzaal) open.

naar boven